Φλαμούλι

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Ληθαίο ποταμό, παραπόταμο του Πηνειού ποταμού. Χτίστηκε το 1886. Πλέον το γεφύρι φαντάζει μονότοξο...