Θράκη

H Γέφυρα Πολύανθου είναι μια γέφυρα οθωμανικής αρχιτεκτονικής (χρονολογείται 17ου-18ου αιώνα) πάνω στο ποταμό Κομψάτο η οποία βρίσκεται ανάμεσα...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ζελενίτσκα ανάμεσα στα χωριά Σάτρες και Τέμενος. Γεφυρώνει παραπόταμο του Κομψάτου ποταμού...

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Μέδουσα και Κοττάνη. Γεφυρώνει τον Ξηροπόταμο ο οποίος είναι παραπόταμος του Κομψάτου.

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή της πόλης των Φερών. Το έτος κατασκευής του είναι άγνωστο.

Τρίτοξο γεφύρι που βρίσκεται στη παλαιά κοίτη του Τσάι ποταμού, στον δρόμο που ένωνε τις Φέρες με τον Πόρο (νομός Έβρου). Χτίστηκε το 1894. Σήμερα...

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται μέσα στη πόλη των Φερών, κοντά στην ομώμυμη εκκλησία. Απέναντι του υπάρχει σύγχρονη τσIμεντένια γέφυρα.

Τμήμα από το δίκτυο του παλιού πολύτοξου υδραγωγείου στο Νέο Συνοικισμό, στη πόλη των Φερών.

Τα υπολείμματα του βυζαντινού υδατογέφυρου που βρίσκονται στην είσοδο της παλαιάς πόλης, πάνω στον αρχαίο ποταμό Σαμία, στις Φέρες. Το μεγαλύτερο...

Πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται κοντά στη μεγάλη βρύση του Γκοτζιά μέσα στη πόλη των Φερών. Η αρχική μορφή του γεφυριού ήταν δίτοξη. Το 1962...