Ξάνθης

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ζελενίτσκα ανάμεσα στα χωριά Σάτρες και Τέμενος. Γεφυρώνει παραπόταμο του Κομψάτου ποταμού...

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Μέδουσα και Κοττάνη. Γεφυρώνει τον Ξηροπόταμο ο οποίος είναι παραπόταμος του Κομψάτου.