Κοττάνη

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Μέδουσα και Κοττάνη. Γεφυρώνει τον Ξηροπόταμο ο οποίος είναι παραπόταμος του Κομψάτου.