Ηρακλείου

Πέτρινο τετράτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Αναποδάρη ποταμό. Χτισμένο, επί Ενετοκρατίας, συνέδεε τα χωριά Δεμάτι, Φαβριανά και Καστελιανά...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Περβόλα στο νομό Ηρακλείου. Κοντά του υπάρχουν τα ερείπια παλιού μύλου από τον...

Δίτοξο γεφύρι με ένα κύριο καί ένα βοηθητικό τόξο. Γεφυρώνει τον Αποσελέμη ποταμό που εκβάλει στις βόρειες ακτές του Ηρακλείου στον υδροβιότοπο...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στον οικισμό στην Γαλίφα. Γεφυρώνει τον Γαλίφιανό ποταμό στη γέννηση του.

Πέτρινο μονότoξο γεφύρι το οποίο πιθανώς είναι χτισμένο στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Γεφυρώνει τον Καρτερό ποταμό και είναι λίγο έξω...

Πανέμορφο τετράτοξο υδατογέφυρο με δύο σειρές επάλληλων οξυκόρυφων τόξων. Στο κάτω διάζωμα θα συναντήσουμε ένα τόξο και στο πάνω άλλα τρία....