Γαλίφα

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στον οικισμό στην Γαλίφα. Γεφυρώνει τον Γαλίφιανό ποταμό στη γέννηση του.