Καλό Χωριό

Δίτοξο γεφύρι με ένα κύριο καί ένα βοηθητικό τόξο. Γεφυρώνει τον Αποσελέμη ποταμό που εκβάλει στις βόρειες ακτές του Ηρακλείου στον υδροβιότοπο...