Σύλλαμος

Πανέμορφο τετράτοξο υδατογέφυρο με δύο σειρές επάλληλων οξυκόρυφων τόξων. Στο κάτω διάζωμα θα συναντήσουμε ένα τόξο και στο πάνω άλλα τρία....