Καβούσι

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στο χωριό και γεφυρώνει ρέμα το οποίο διασχίζει το χωριό.