Αργυρούπολη

Πέτρινο υδατογέφυρο το οποίο βρίσκεται στις πηγές της Αργυρούπολης και οδηγούσε το νερό στον παλιό νερόμυλο.