Γαράζο

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω στην παλιά εθνική οδό Ρεθύμνου - Ηρακλείου. Δημιουργήθηκε για να ενώνει το Γαράζο με το Πέραμα και τα...