Κολένι

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται έξω απο το χωριό Κολένι. Πήρε το ονομά του από τον πρωτομάστορα Μυγιάκη.