Σηρικάρι

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του φαραγγιού του Σηρικαρίου.