Μακεδονία

Το δίτοξο γεφύρι του Ντέρη είναι το πρώτο πέτρινο τοξωτό γεφύρι που συναντά το ποτάμι του Πραμόριτσα από το ξεκίνημά του. Παλαιότερα συνέδεε τον...