Ελευθεροχώρι

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε τον ποταμό Βενέτικο, παραπόταμο του Αλιάκμονα. Γκρεμίστηκε το 1947 και στη θέση της χτίστηκε σύγχρονη...