Νεστόριο

Τετράτοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται, στις παρυφές του Γράμμου, στον οικισμό του Νεστορίου (νομός Κατοριάς). Γεφυρώνει, κοντά στις πηγές του,...