Κοζάνης

Το γεφύρι της Βαθιάς, ή μικρό γεφύρι της Χρυσαυγής, είναι χτισμένο πάνω από το ρέμα «Βαθιά», σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη Χρυσαυγή, στην...

Το γεφύρι του Παλιομάγερου ή μεγάλο γεφύρι της Χρυσαυγής, είναι χτισμένο πάνω από το Παλιομάγερο και παλιά συνέδεε τον Οικισμό της Χρυσαυγής με...

Το γεφύρι του Κριμηνίου χτίστηκε το 1802 πάνω στον ποταμό Πραμόριτσα, παραπόταμο του Αλιάκμονα. Κατασκευάστηκε για να συνδέσει το Κριμήνι με το...

Το δίτοξο γεφύρι του Ντέρη είναι το πρώτο πέτρινο τοξωτό γεφύρι που συναντά το ποτάμι του Πραμόριτσα από το ξεκίνημά του. Παλαιότερα συνέδεε τον...