Νησιά Αιγαίου

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Για την προστασία των διερχομένων δημιουργήθηκαν στηθαία με οπλισμένο...

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στον κόλπο της Γέρας. Θα το συναντήσουμε κοντά στην έξοδο του χωριού Λάμπου Μύλοι και...

Εξάτοξο γεφύρι το οποίο είναι καλυμένο με τσιμεντένιο σοφάτισμα. Δυστυχώς είναι σε άθλια κατάσταση μιάς και είναι γεμάτο συνθήματα. Γεφυρώνει το...

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι στην Πεδή. Δυστυχώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης του μιάς και έχει διαβρωθεί το μεσαίο...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Βαστριάς, που χύνεται στον Ασπροπόταμο. Θα το συναντήσουμε λίγο πιό κάτω απο το πρώτο...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Βαστριάς, που χύνεται στον Ασπροπόταμο. Το γεφύρι δυστυχώς είναι πνιγμένο στην βλάστηση.

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφύρώνει τον Ευεργέτουλα ποταμό. Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού.

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο λιμανάκι των Παρακοίλων. Έχει ένα κύριο τόξο και δύο βοηθητικά. Είναι χτισμένο με τον καφετή ανδεσίτη και με...

Δίτοξο πετρογέφυρο το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο τις ρεματιές του Αη Λιά και χύνεται στον κόλπο της Καλλονής. Λαξευμένος ανδεσίτης...

Πέτρινο εννεάτοξο γεφύρι που γεφυρώνει το ρέμα το οποίο κατεβαίνει απο την περιοχή "Ερμοτίλια" και χύνεται στη σκάλα Καλλονής. Είναι το μακρύτερο...