Νησιά Αιγαίου

Το Γεφύρι της Κρεμαστής βρίσκεται σε απόσταση 3 χμ. βορειοδυτικά της Αγίας Παρασκευής. Σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Γεφυρώνει το ρέμα της...

Μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο Σκαλοχώρι. Είναι δυστυχώς πνιγμένο από τη βλάστηση και ακόμη και η φωτογράφησή του είναι δύσκολη....

Τμήμα του Ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης. Αποτελέι συνέχεια του τμήματος του υδραγωγείου στη Μόρια. Είναι τετράτοξο και βρίσκεται έξω από το...

Μονότοξο γεφύρι στη Φίλια Λέσβου το οποίο γεφυρώνει τον Τσιχράντα ποταμό.

Πέτρινο τρίτοξο γεφύρι στο χωριό Φίλια. Γεφυρώνει τον Τσιχράντα ποταμό. Ο παλιός δρόμος για την παραλία περνούσε επάνω από αυτό το γεφύρι.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω απο το χωριό Σκαλοχώρι. Γεφυρώνει το ρέμα το οποίο χύνεται στην παραλία της αρχαίας Άντισσας...

Δίτοξο γεφύρι το οποίο μάλλον ήταν τρίτοξο παλιότερα και βρίσκεται στο δρόμο Καλλονής - Πέτρας/Μόλυβου. Σήμερα είναι τσιμέντωμένο προς τα κατάντη...

Τρίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στον χώρο των θερμών λουτρών Πολιχνίτου. Γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στον Αλμυροπόταμο.

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει παραπόταμο του αλμυροποτάμου. Δυστυχώς το γεφύρι είναι πνιγμένο απο σκουπίδια και απο ένα χοιροστάσιο που...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στον Αλμυροπόταμο. Βρίσκεται στα θερμά λουτρά Πολιχνίτου.