Νησιά Αιγαίου

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα στην πηγή της Καρίνης. Δυστυχώς έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις (ασβέστωμα πχ) οι οποίες...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στις θερμοπηγές Λισβορίου και γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στον κόλπο της Καλλονής.

Τμήμα τοξοστοιχίας του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης που σώζεται στη θέση Μόρια, σε μήκος 170 μ., με 17 τόξα. Κάθε άνοιγμα υποδιαιρείται σε 3...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που περνάει απο το χωριό Παπάδος και χύνεται στον κόλπο της Γέρας.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην περιοχή του κόλπου της Γέρας.

Υδατογέφυρο (σούγελο) το οποίο βρίσκεται μετά το χωριό Κώστος.

Πέτρινο οδογέφυρο στις Λεύκες το οποίο λέγεται και Αφεντινό πηγάδι γιατί έχει ένα πηγάδι μέσα. Γεφυρώνει τον Βροντά ποταμό.

Μονότοξο γεφύρι το οποίο πήρε το όνομα του κατασκευαστή του. Γεφυρώνει τον ποταμό Βροντά.

Μόνότοξο υδατογέφυρο το οποίο βρίσκεται αριστερά απο το χωματόδρομο που μας οδηγεί στη Μονή του Αγίου Χαραλάμπου.

Δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Κακό ποταμό. Χτίστηκε τη Βυζαντινή εποχή και μοιάζει πολύ με το γεφύρι που συναντάμε στο δρόμο Παροικιάς -...