Νησιά Αιγαίου

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα και γεφυρώνει τον ποταμό Βροντά.

Μικρό γεφυράκι το οποίο είναι απο τα νεώτερα της Ελλάδος καθώς είναι χτισμένο το 2010. Είναι μονότοξο καί έχει ένα μικρό ανακουφιστικό άνοιγμα.

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Νάουσας και γεφυρώνει το ρέμα που εκβαλει σε εκείνο το σημείο.

Όμορφο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στις Λεύκες της Πάρου. Γεφυρώνει ρέμα μέσα στον οικισμό.