Πρόδρομος

Μονότοξο γεφύρι το οποίο πήρε το όνομα του κατασκευαστή του. Γεφυρώνει τον ποταμό Βροντά.