Λέσβου

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στις θερμοπηγές Λισβορίου και γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στον κόλπο της Καλλονής.

Τμήμα τοξοστοιχίας του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης που σώζεται στη θέση Μόρια, σε μήκος 170 μ., με 17 τόξα. Κάθε άνοιγμα υποδιαιρείται σε 3...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που περνάει απο το χωριό Παπάδος και χύνεται στον κόλπο της Γέρας.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην περιοχή του κόλπου της Γέρας.