Ασπροπόταμος

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι στην Πεδή. Δυστυχώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης του μιάς και έχει διαβρωθεί το μεσαίο...