Κάπη

Μονότοξο οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει παραπόταμο τoυ Τσικνιά. Θα το συναντήσουμε μέσα στο χωριό.

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Για την προστασία των διερχομένων δημιουργήθηκαν στηθαία με οπλισμένο...