Λισβόρι

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στις θερμοπηγές Λισβορίου και γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στον κόλπο της Καλλονής.