Μανταμάδος

Δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Λάκκου Μαν΄Κάτσα και κοντά στους περίφημους καταρράκτες Μαν΄Κάτσα. Γεφυρώνει τον ποταμό της...

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται σε παλιά χάραξη του δρόμου Μανταμάδου - Κάπης.

Δίτοξο γεφύρι το οποίο είναι απο τα σπάνια γεφύρια οπού τα τόξα είναι το ένα επάλληλο του άλλου. Αρχικά ήταν μονότοξο αλλά όταν αργότερα...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Βαστριάς, που χύνεται στον Ασπροπόταμο. Θα το συναντήσουμε λίγο πιό κάτω απο το πρώτο...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Βαστριάς, που χύνεται στον Ασπροπόταμο. Το γεφύρι δυστυχώς είναι πνιγμένο στην βλάστηση.