Παπάδος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που περνάει απο το χωριό Παπάδος και χύνεται στον κόλπο της Γέρας.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην περιοχή του κόλπου της Γέρας.