Παράκοιλα

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο λιμανάκι των Παρακοίλων. Έχει ένα κύριο τόξο και δύο βοηθητικά. Είναι χτισμένο με τον καφετή ανδεσίτη και με...

Δίτοξο πετρογέφυρο το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο τις ρεματιές του Αη Λιά και χύνεται στον κόλπο της Καλλονής. Λαξευμένος ανδεσίτης...