Πλαγιά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του χωριού και γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στην παραλία του Αγίου Ισίδωρου.

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στην Πλαγιά και συγκεκριμένα δίπλα στον αιωνόβιο πλάτανο του χωριού.