Νησιά Ιονίου

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε καθώς κατευθυνόμαστε από το Αργάσι προς τον Βασιλικό. Είναι ακόμη και σήμερα εν χρήσει....

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Νεραϊδας ή Φόνισσας.

Πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στη περιοχή Φρύδι του χωριού Καραβόμυλος. Γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στη παραλία του Καραβόμυλου.

Επτάτοξο γεφύρι το οποίο κατασκευάστηκε την εποχή της Αγγλοκρατίας στο νησί και γεφυρώνει τον Ποταμό στην είσοδο του ομώνυμου χωριού.

Πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στη περιοχή της Πλάκας του χωριού Καραβόμυλος. Το συναντάμε στη διαδρομή προς τα παλιά Βλαχάτα. Γεφυρώνει ρέμα που...

Πέτρινη γέφυρα η οποία έχει 13 τόξα και 12 απόλυτα κυλινδρικά ανοίγματα. Θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό έργο που έγινε την εποχή της...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στην πλατεία των παλιών (προσεισμικών) Βλαχάτων και γεφυρώνει ρέμα που εκβάλει στην παραλία του...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή που είναι η εκκλησία της Αγίας Μαύρας.

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χωριό Καλιπάδο.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι της περιοχής, στο τέρμα του Αλυκανά και στην αρχή των Αλυκών.