Νησιά Ιονίου

Βρίσκεται στο Δήμο Σφακιωτών στη Λευκάδα, μετά τον 3ο νερομύλο Ασπρογέρακα. Το 2001 ανακυρήχθηκε διατηρητέο μνημείο.

Βρίσκεται στο Δήμο Σφακιωτών στη Λευκάδα, στο σημείο που συνδέει τον 2ο νερομύλο Ασπρογέρακα με τους επόμενους. Το 2001 ανακυρήχθηκε διατηρητέο...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται κοντά στον δρόμο προς τον Άγιο Νικήτα. Γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στο Ιόνιο, μέσα απο την παραλία "Ποτισιές...

Μονότοξο γεφύρι στη τάφρο της εισόδου του κάστρου της Αγίας Μαύρας (Λευκάδα). Το κάστρο κτίστηκε επί Φραγκοκρατίας από τον Ιωάννη Ορσίνι το 1300 μ...

Τα βάθρα του παλιού γεφυριού που βρίσκοταν μέσα στον χώρο του κάστρου της Αγίας Μαύρας στην Λευκάδα. Κτίστηκε επί Φραγκοκρατίας από τον Ιωάννη...

Τα υπολλείματα του αρχαίου λίθινου γεφυριού που ένωνε την Αιτωλοακαρνανία με το νησί της Λευκάδας. Το μήκος του ήταν 700 μ.

Εξάτοξο γεφύρι στο δημοτικό διαμέρισμα των Αλυκών της Ζακύνθου. Συντηρήθηκε πρόσφατα. Δυστυχώς όμως το ένα του τόξο έχει υποστεί και πάλι ζημιά....