Αργάσι

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε καθώς κατευθυνόμαστε από το Αργάσι προς τον Βασιλικό. Είναι ακόμη και σήμερα εν χρήσει....

Παλιό ενετικό γεφύρι που δεσπόζει στο νότιο άκρο της παραλίας του Αργασίου. Ήταν χτισμένο στις εκβολές του χειμάρου "ποτάμι της καμάρας" και...

Το δεύτερο τμήμα απο το υδραγωγείο το οποίο βρίσκεται στη περιοχή του Αργασίου.

Το πρώτο τμήμα απο το υδραγωγείο το οποίο βρίσκεται στη περιοχή του Αργασίου.