Ζάκυνθος

Πέτρινο γεφύρι στην πόλη της Ζακύνθου το οποίο ήταν τρίτοξο και γεφύρωνε το ποτάμι της πόλης. Σήμερα έχει χτιστεί οδογέφυρα πάνω στα ερείπια του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Γεφυρώνει το ποτάμι της πόλης στο φανάρι στην παλια πυροσβεστική. Είναι...

Πέτρινο τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι της πόλης κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Xαραλάμπη.