Καραβόμυλος

Πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στη περιοχή Φρύδι του χωριού Καραβόμυλος. Γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στη παραλία του Καραβόμυλου.

Πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στη περιοχή της Πλάκας του χωριού Καραβόμυλος. Το συναντάμε στη διαδρομή προς τα παλιά Βλαχάτα. Γεφυρώνει ρέμα που...