Μυλοπόταμος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Νεραϊδας ή Φόνισσας.