Δημητσάνα

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη της Δημητσανας και γεφυρώνει χείμαρρο ο οποίος εκβάλλει στον Λούσιο.