Αγία Σοφία

Πέτρινο μικρό γεφύράκι το οποίο βρίσκεται κοντά στη νεροτριβή.

Πέτρινο γεφύρι το οποίο πλέον είναι καλυμένο με άσφαλτο και βρίσκεται στην είσοδο του χωριού απο την πλευρά του Θέρμου.