Αγγελόκαστρο

Βρίσκεται στο χωριό Αγγελόκαστρο, εντός του οικισμού. Χτίστηκε κατά τους ρωμαΪκους χρόνους. Γεφυρώνει το ρέμα Κρυονέρι.