Κάτω Μακρινού

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στην Κάτω Μακρινού.