Μωρόσκλαβο

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο το συναντάμε έξω απο το Μωρόσκλαβο στην διαδρομή απο Θέρμο προς την Γέφυρα Μπανιά.