Πετροχώρι

Πέτρινο εντυπωσιακό οδογέφυρο το οποίο είναι έξω απο το χωριό Πετροχώρι και σε πολύ μεγάλο ύψος πάνω απο τη λίμνη Τριχωνίδα.