Ευρυτανίας

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον ποταμό Μέγδοβα. Μέχρι και την κατασκευή της σιδερένιας γέφυρας τύπου bailey στο Παρκιό, το γεφύρι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε τον Αγραφιώτη ποταμό. Πλέον το γεφύρι τους περισσότερους μήνες του χρόνου βρίσκεται κάτω απο τα νερά της...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο στεκόταν πολύ κοντά στο γεφύρι του Μανώλη και γεφύρωνε τον χείμαρρο Σαραντόρεμα λίγο πρίν αυτός χυθεί στον Αγραφιώτη...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Χρυσιώτικο ρέμα λίγο πρίν αυτό πέσει στον ποταμό Γαβρενίτη. Γεφύρωνε (όπως και το πάνω γεφύρι) το...

Μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Χρυσιώτικο ρέμα που χύνεται λίγο πιό κάτω στον Γαβρενίτη ποταμό. Βρίσκεται σε μία πανέμορφη τοποθεσία κάτω...

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο παλιότερα ήταν δίτοξο αλλά η μία του καμάρα έπεσε, άγνωστο το πότε και το πως. Μέχρι το 1818 που χτίστηκε το...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Σωτηριώτης. Είναι μία απο τις δύο γέφυρες της Ευρυτανίας οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτός απο...

Πέτρινο υδατογέφυρο το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Πλατανάκια που χύνεται στο Σωτηριωτικο ρέμα και αυτό με την σειρά του στον ποταμό Μέγδοβα. Το...

Πέτρινο εντυπωσιακό μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Λεπτοκαρυάς ή Μέγα Ρέμα που καταλήγει στον Ποταμό Μέγδοβα. Ένωνε την Νέα...

Το Γεφυράκι είναι χτισμένο πάνω στον ποταμό Γρανιτσιώτη και δίπλα σε ένα από τα ωραιότερα τοπία που συναντά κανείς στην Ευρυτανία. Σήμερα όμως το...