Ανατολική Φραγκίστα

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Σωτηριώτης. Είναι μία απο τις δύο γέφυρες της Ευρυτανίας οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτός απο...

Πέτρινο υδατογέφυρο το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Πλατανάκια που χύνεται στο Σωτηριωτικο ρέμα και αυτό με την σειρά του στον ποταμό Μέγδοβα. Το...