Γοργιανάδες

Πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Γοργιανίτικο ρέμα πριν αυτό χυθεί στον Καρπενησιώτη ποταμό. Παλιότερα εξυπηρετούσε την επικοινωνία από το...