Κορυσχάδες

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο παλιότερα ήταν δίτοξο αλλά η μία του καμάρα έπεσε, άγνωστο το πότε και το πως. Μέχρι το 1818 που χτίστηκε το...