Χρύσω

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Χρυσιώτικο ρέμα λίγο πρίν αυτό πέσει στον ποταμό Γαβρενίτη. Γεφύρωνε (όπως και το πάνω γεφύρι) το...

Μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Χρυσιώτικο ρέμα που χύνεται λίγο πιό κάτω στον Γαβρενίτη ποταμό. Βρίσκεται σε μία πανέμορφη τοποθεσία κάτω...