Ανδρονιάνοι

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Καρασαλιάνικο ποτάμι λίγο πρίν αυτό ενωθεί με το Μαλετιάνικο πατάμι. Γεφυρώνει το μονοπάτι που...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Μαλετιάνικο Ποτάμι λίγο πριν τη συμβολή του με το Καρασαλιάνικο ποτάμι. Είναι πάνω στο μονοπάτι που...