Βρύση

Τρίτοξο γεφύρι (ένα κύριο και δύο βοηθητικά τόξα) το οποίο βρίσκεται έξω από το χωριό Βρύση. Γεφύρώνει ρέμα το οποίο ξεκινάει από την πηγή Κολέθρα...