Απάντηση στο σχόλιο

Νεώτερο Γεφύρι Της Νάουσας 

Νεώτερο Γεφύρι Της Νάουσας

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Νάουσας και γεφυρώνει το ρέμα που εκβαλει σε εκείνο το σημείο.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε στο λιμάνι της Νάουσας.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Παρ, 15/03/2013
Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα: 
Νάουσα
Υψόμετρο: 
5 μ.
Μορφή: 
Τρίτοξο
Κατάσταση: 
Πολύ καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 538
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος

Απάντηση